JT Adviser ApS

A til S Regnskabsservice

Specielopgaver

Opstart virksomhed

Har du tanker om:

SELVSTÆNDIGHED – OPSTART EGEN VIRKSOMHED – OVERTAGELSE AF VIRKSOMHED.

   Alene eller sammen med andre

 
Bliv klædt godt på til udfordringen:

Jeg har mange års erfaring og rådgiver om  afdækning af muligheder og risici m.v.

Har en fortid (4 år) som ETABLERINGSRÅDGIVER for ERHVEVSSTYRELSE. 

Min RÅDGIVNING  ER REEL OG UVILDIG KUN MED FOCUS PÅ DIG OG DIN FREMTID. 

Min målsætning er at skabe MERVÆRDI for DIG – DIN VIRKSOMHED – OG TRYKHED FOR DIN FAMILIE.   

SELVSTÆNDIGHED ER OG KAN VÆRE EN LIVSSTIL, MEN SKAL DESUDEN OGSÅ PASSE TIL DINE ØVRIGE ØNSKER OG MÅL I LIVET.


Ejendomsavancebeskatning 

Vi påtager os gerne opgørelse samt rådgivning i forbindelse med ejendomsavanceberegning ved salg af fast ejendom såvel erhverv som landbrugsejendomme.
Det er vigtigt at være bekendt med avance før slutseddelskivningen.


Økonomisk rådgivning 

I disse økonomiske krisetider er det strengt nødvendigt at kende sit økonomiske råderum og muligheder. Vi tilbyder økonomisk rådgivning på et uvildigt grundlag og varetager kun dine interesser.


Rådgivning i forbindelse med udlejningsejendomme

Rådgivning ifm køb/salg af udlejningsejendomme, herunder eventuelt  familie køb/investering for  udlejning til studerende børn.

Rådgivning om mulighederne for beskatning efter KAPITALAFKASTORDNINGEN ELLER  VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN.

Vi påtager os også ejendomsadministration inklusive bogføring med videre.